Af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 7 fremgår, at "En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt et eller flere steder i kommunen".

Undtaget er dog, helt naturligt, tavshedsbelagte sager eller oplysninger, som også styrelsesloven bestemmer.

I Fanø Kommune fremlægger vi alle vores dagsordener og referater på vores PolitikerWeb, og det er også der, du kan se alle de åbne punkter. Der er dog nogle tekniske begrænsninger, som gør, at vi ikke dér kan offentliggøre sagsfremstillingerne fra de lukkede punkter.