Møderne afholdes kl. 19 på følgende dage:

20. januar 2020

17. februar 2020

16. marts 2020

20. april 2020

18. maj 2020

15. juni 2020

17. august 2020

14. september 2020 (1. behandlig af budget)

21. september 2020

8. oktober 2020 (2. behandling af budget)

19. oktober 2020

16. november 2020

14. december 2020

13. januar 2020

3. februar 2020

9. marts 2020

14. april 2020

11. maj 2020

8. juni 2020

11. august 2020

7. september 2020

15. september 2020

5. oktober 2020

9. november 2020

7. december 2020

22. januar 2020

26. februar 2020

25. marts 2020

29. april 2020

27 maj 2020

24. juni 2020

26. august 2020

23. september 2020

28. oktober 2020

25. november 2020

16. december  2020

27. januar 2020

24. februar 2020

30. marts 2020

27. april 2020

25. maj 2020

29. juni 2020

24. august 2020

28. september 2020

26. oktober 2020

30. november 2020

15. december 2020

28. januar 2020

25. februar 2020

31. marts 2020

28. april 2020

26. maj 2020

30. juni 2020

25. august 2020

29. september 2020

27. oktober 2020

24. november 2020

8. december 2020