Delegerings- og kompetencefordelingsplanen beskriver kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetence.

Ifølge den kommunale styrelseslov er det kommunalbestyrelsen, der styrer kommunen og alle dens anliggender. Kommunalbestyrelsen har dog på en lang række områder overladt beslutningerne til udvalgene og det administrative niveau.

Delegerings- og kompetencefordelingsplanen for Fanø Kommune beskriver, hvorledes Fanø Byråd har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem kommunalbestyrelse, stående udvalg og det administrative niveau.