Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. Fanø kommunes styreform, antallet af medlemmer i byrådet/kommunalbestyrelsen, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden.