Indhold hentet fra borger.dk

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Du skal søge din kommune om det senest kl. 12 den 13. november 2017. Du kan tidligst søge om at få ændret afstemningssted den 24. oktober 2017.

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted