Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme i eget hjem.

Hvis du ønsker at stemme i eget hjem, skal du søge skriftligt om det i tidsrummet fra tirsdag den 24. oktober 2017 til torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00.

Der er mulighed for at:
1. ansøge digitalt
2. udskrive ansøgningen og aflevere til Fanø Kommune, eller
3. ved personlig henvendelse til borgerservice

Ansøgning digitalt til at brevstemme i eget hjem

Ansøgning til brevstemme i eget hjem