Indhold hentet fra borger.dk

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på valgstedet.

Du kan vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer, men der skal altid medvirke en tilforordnet vælger eller valgstyrer, når du skal have hjælp til at stemme. Det er for din egen sikkerhed og for at sikre, at der ikke er nogen, der påvirker dig til at stemme på en anden måde, end du ønsker.

Du har mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind - fx hvis du er svagsynet eller mangler førlighed. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.