Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted end det, du er tilknyttet. 

Hvis du har nedsat førlighed eller et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det afstemningssted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet afstemningssted i kommunen.

Ved Fanø Kommunen er afstemningsstedet i Nordby særligt egnede for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Her bliver der sat et ekstra bredt stemmerum og hæve-/sænkebord op, som skal gøre det nemmere at stemme for bl.a. kørestolsbrugere. Herudover vil følgende hjælpemidler være til rådighed:

  • En sort pen med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning på stemmesedlen
  • En ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten til mindst firedobbelt størrelse
  • En ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og farve kan reguleres
  • CCTV hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres

Du kan ansøge om at blive flyttet til et andet afstemningssted fra den 19. oktober til og med den 8. november kl 12.00.