Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge kommunen om at stemme i dit hjem. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen. Du kan også benytte et af ovenstående links. 

Ansøgningen skal sendes til den kommune, hvor du opholder dig.

Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 kan du tidligst søge om at stemme hjemme tirsdag den 19. oktober 2021 og senest kl. 18 torsdag den 4. november 2021. 

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med to brevstemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg.