Staten afstikker de overordnede retningslinier for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinier og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

I Danmark har den fysiske planlægning siden 1970'erne foregået decentralt og inddraget offentligheden i beslutningsprocessen. I dag er det kommunerne, som inden for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle sig.

Der er udarbejdet vejledninger til de bevarende lokalplaner i Sønderho og Nordby. 

Vejledning til lokalplan 19 - Nye huse i Sønderho

Vejledning til lokalplan 19 - Gamle huse i Sønderho

Vejledning - om bygningsdetaljer for forskellige bygningstyper i Nordby

PlansystemDK indeholder alle planforslag og vedtagne planer efter planloven. Det  omfatter bl.a. kommuneplaner, lokalplaner mm.

Det anbefales at benytte Internet Explorer som browser.

Kortoversigt - lokalplaner

Listeoversigt - Lokalplaner - vedtaget

Listeoversigt - Lokalplaner - forslag