Kommuneplanen formidler Byrådets politiske prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer Fanøs udvikling såvel i byerne som i det åbne land. Alle kommuner har pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. En kommuneplan og dertilhørende tillæg må ikke stride mod den overordnede planlægning.

Kommuneplanen er vedtaget af Fanø Byråd den 18. december 2017.

Kommuneplanen er Fanø Byråds overordnede plan for kommunens udvikling de kommende 12 år. Planen beskriver hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden og omhandler bl.a. trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

En kommuneplan består af en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Planen skal ledsages af en redegørelse for dens forudsætninger.

Plandata.dk indeholder alle kommuneplaner og tillæg både forslag og vedtagne planer efter planloven.