Kommuneplan 2017 er vedtaget af Fanø Byråd den 18. december 2017.

Kommuneplanen er Fanø Byråds overordnede plan for kommunens udvikling de kommende 12 år. Planen beskriver hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

Plandata.dk indeholder alle kommuneplaner og tillæg både forslag og vedtagne planer efter planloven.

Kommuneplan 2017

Fortegnelse, resumé og forslag til beslutning for indkomne indsigelser/bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2017

Tillæg nr. 1

Tillæg nr. 2

Plandata.dk - gældende kommuneplaner samt tillæg