Kommuneplanen formidler Byrådets politiske prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer Fanøs udvikling såvel i byerne som i det åbne land.

Alle kommuner har pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. En kommuneplan og dertilhørende tillæg må ikke stride mod den overordnede planlægning.

Plandata.dk indeholder alle kommuneplaner og tillæg både forslag og vedtagne planer efter planloven.