Kommuneplan 2017 er vedtaget af Fanø Byråd den 18. december 2017.

Kommuneplanen er Fanø Byråds overordnede plan for kommunens udvikling de kommende 12 år. Planen beskriver hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

Plandata.dk indeholder alle kommuneplaner og tillæg både forslag og vedtagne planer efter planloven.