A
Affaldsplan 2017-2022
Affaldsplan, Nordby Havn 2016-2019
Affaldsplan, Fanø Lystbådehavn 2016-2019

B
Børnepolitik 2015
Forebyggende indsats mod kriminalitetstruende børn og unge 

D
​Demensstrategi og demenshandlingsplan 2025

E
Erhvervspolitik 2015-2020

F
Fanøstrategien
Folkeoplysningspolitik 2013
Frivilligt socialt arbejde 2014-2017

H
Handicappolitik 2019-2022

I
Informationssikkerhed 2016
Integrationspolitik 2014-2017

K
Kultur- fritid- og idrætspolitik 2019-2023
Kvalitetspolitik for Natur- og Miljøadministration 2007

P
Pårørendepolitik 

R
Regulativ for erhvervsaffald 2016 
Regulativ for husholdningsaffald 2018
Reklame- og sponsorpolitik 2009
Retningslinjer for aktiviteter i vejareal i centerområder

S
Skolepolitiske målsætninger 2017-2021
Strandaktivitetsplan 2016
Sundhedspolitik 2019-2023
Skilteregulativ 2017

T
Tilsynspolitik 2020 - hjemmeplejen
Tilsynspolitik - Fanø Plejecenter
Tomgangsregulativ 2020 

V
Velfærdspolitik 2017-2021
     - Velfærdsstrategi
Værdighedspolitik 2018

Æ
Ældrepolitik 2010-2014