A

Affaldsplan 2017-2022
Affaldsplan, Nordby Havn 2019-2022
Affaldsplan, Fanø Lystbådehavn 2019-2022

B

Børnepolitik 2015
Forebyggende indsats mod kriminalitetstruende børn og unge 

D

​Demensstrategi og demenshandlingsplan 2025

E

Erhvervspolitik 2020-2025

F

Fanøstrategien
Folkeoplysningspolitik 2013
Frivilligt socialt arbejde 2014-2017

H

Handicappolitik 2019-2022

I

Informationssikkerhed 2016
Integrationspolitik 2014-2017

K

Kultur- fritid- og idrætspolitik 2019-2023
Kvalitetspolitik for Natur- og Miljøadministration 2007

P

Pårørendepolitik

R

Regulativ for erhvervsaffald 2016 
Regulativ for husholdningsaffald 2018
Regulativ for vandløb i Fanø Kommune 1998
Reklame- og sponsorpolitik 2009
Retningslinjer for aktiviteter i vejareal i centerområder

S

Skolepolitiske målsætninger 2017-2021
Spildevandsplan 2020-2029
Strandaktivitetsplan 2016
Sundhedspolitik 2019-2023
Skilteregulativ 2017
Senior- og værdighedspolitik 2019-2022

T

Tilsynspolitik 2020 - hjemmeplejen
Tilsynspolitik - Fanø Plejecenter
Tomgangsregulativ 2020 

V

Senior- og værdighedspolitik 2019-2022