Med brochuren ”Derfor bor vi på Fanø” ønsker Fanø Kommune at bidrage til at ”sælge” vores del af landet til de medarbejdere, som de sydvestjyske virksomheder forsøger at tiltrække fra andre dele af landet eller udlandet.

I brochuren fortæller to tilflytterfamilier om, hvordan det har været at bosætte sig på Fanø, og hvordan valget har gavnet deres familieliv.

Bosætningsbrochure - dansk udgave

Bosætningsbrochure - engelsk udgave

"Det glæder Kredsrådet at fremlægge denne nye strategi for bevillingsområdet, der beskæftiger sig med de overordende rammer og betingelser for restaurationslivets udfoldelse i Syd- og Sønderjylland.

Arbejdet med at formulere strategien har været en lærerig proces, hvori politiet og repræsentanter fra bevillingsnævnene samt SSP-området i samtlige kommuner har deltaget. Undervejs har også restauratører og unge været inddraget i forløbet.

Vi ønsker også med strategien at sende et klart signal til omverdenen om, hvordan bevillingsområdet kan udvikles i en tid, hvor der også er og skal være fokus på befolkningens sundhed."

Bevillingsstrategi 2014-2017

Fanøstrategien er blevet til på baggrund af en borgerinddragelsesproces tilbage i 2011 og 2012. Strategien fortæller, hvordan vi sammen på tværs af alder, interesseskel og tilknytningsforhold, ønsker at udvikle Fanø som et god sted at bo, besøge og drive erhverv. Visionen for Fanøstrategien er ”kvalitet i livet – hele livet” en vision, der skal realiseres gennem en fokusering på udvikling af gode mødesteder på tværs af generationer.

I forlængelse af udviklingsstrategien er der etableret et projektråd, bestående af frivillige, der vejleder og støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med at udvikle nye tiltag, der gavner alle, der bor på og besøger Fanø.

Fanøstrategien

Velfærdsstrategien

I Fanø Kommune skal alle borgere sikres velfærd – uanset udgangspunkt. For at vi kan lykkes med det nu og i fremtiden, er det afgørende at vi nytænker vores måde at levere velfærd på. Fanø Kommunes velfærdsstrategi er Velfærdsforvaltningens bud på, hvordan vi kan lykkes med det”. værdier til praksis, og dermed sikre alle borgere velfærd – uanset udgangspunkt.

Se Velfærdspolitikken her

Velfærdspolitikken sætter den overordnede ramme for arbejdet med velfærd på forvaltningens områder. Politikken samler forvaltningens enkeltstående politikker, og udstikker én fælles retning for det fremadrettede arbejde. De eksisterende politikker står således på én gang særskilt og samlet.

Fanø Kommunes velfærdspolitik tager udgangspunkt i visionen om, at vi vil sikre velfærd for alle – uanset udgangspunkt. For at vi kan nå i mål med visionen er det afgørende, at vi er tydelige omkring hvor vi vil hen, hvorfor og ikke mindst hvordan vi kommer derhen. Derfor udmøntes velfærdspolitikken i en velfærdsstrategi med tilhørende fokusområder. Strategien og de tilhørende fokusområder er forvaltningens bud på, hvordan vi i praksis kommer i mål med visionen.