Christian Lorenzen
Formand Erhvervs- natur og teknikudvalget (Det Konservative Folkeparti)
51 91 51 73
clo@fanoe.dk

Karen Jeppesen
Næstformand Erhvervs- natur og teknikudlvalget (SF-Socialistisk Folkeparti)
21 44 29 89
kj@fanoe.dk

Frej Kofoed Petersen
Det Konservative Folkeparti
51 40 43 21
fkp@fanoe.dk

Erik Nørreby
Viceborgmester (Venstre)
61 55 70 37
en@fanoe.dk

Marius Nielsen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Venstre)
24 89 57 70
man@fanoe.dk