Det Grønne Råd for Fanø har til formål at skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Fanø Kommune.

Det Grønne Råd for Fanø har til formål at skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Fanø Kommune.

Rådet deltager ikke i konkret sagsbehandling, men rådgiver Fanø Kommune om principielle spørgsmål inden for miljø- og naturbeskyttelse samt andre opgaver i relation til planlægning og administration af det åbne land.

 Grønt Råd Fanø har følgende medlemmer:

Kristine Kaas Krog Formand - Fanø´s rep. i Grønt Råd, Esbjerg
Britt Schak Hansen Næstformand - Natur & Miljø
Kim Fischer Dansk Ornitologisk Forening
Per Egetoft Landbrugserhverv
Mads Lindquist Turisme
Vakant Friluftsliv
Bjarne Hansted Jagt
Hans Fischer-Nielsen Sønderho Strandejerforening
Per S. Hansen Sejlads/Kajak
Karen Jeppesen LAG/Agenda 21
Anette Nicolaisen Grundejer- og Boligforeninger
Birgitte Schack Rasmusen Kulturarv (museer- lokale som SVJM)
Karsten Schmidt Friluftsrådet