Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Brugerrepræsentanter:
Lone Eriksen, Scleroseforeningen - Formand
Franz X. Kamber, Polie, trafik og ulykkesskadede 
Jørgen Hodahl, Dansk Blindesamfund

Udpeget af Byrådet:
Marius Nielsen, Byrådsmedlem
Dennis Feldberg, Byrådsmedlem 
Kjeld Nielsen, Byrådsmedlem

Sekretær:
Søren Lück Maden, Velfærdschef

Kontakt til Handicaprådet kan ske via mail

Styrelsesvedtægt - Handicaprådet