Bevaringsfonden for Fanø nedlægges og midlerne udloddes

DET ER PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT IKKE MULIGT AT SØGE MIDLER FRA BEVARINGSFONDEN

Siden 1982 har bevaringsfonden for Fanø bl.a. givet borgere og andre mulighed for at låne midler til restaurering af bevaringsværdige huse. Tiderne og den økonomiske udvikling har dog indhentet Fonden, og de tidligere attraktive muligheder, som Fonden tilbød, er ikke længere relevante. Fondens bestyrelse har derfor besluttet at opløse Fonden, hvilket betyder, at Fondens indestående på ca. 800.000 nu udloddes til projekter, der lever op til Fondens formål. Efter de to første uddelingsrunder er der således ca. 200.000 kr. tilbage.

Bestyrelsen har i deres drøftelser omkring retningslinjer for udmøntningen af midlerne lagt vægt på, at der gives vide rammer for, hvem og hvad der kan søges til - så længe Fondens formålsparagraf naturligvis overholdes.

Dog ønsker bestyrelsen i første omgang at målrette midlerne til foreninger og offentlige organer. Disse vil bl.a. kunne søge tilskud til projekter, der er med til at bevare de særprægede arvede kulturværdier på en nænsom måde til eftertiden, samtidig med at nutidens mennesker skal kunne leve og trives i miljøerne. Det kan f.eks. være renoveringsprojekter af bevaringsværdige og fredede ejendomme, men det kan også være tilskud til udgivelse af publikationer og andet oplysende/formidlende materiale, der ligger inden for Fondens interesseområde.

Fonden har tre år til at udmønte midlerne, men det er dog bestyrelsens forhåbning, at midlerne er udloddet senest ved udgangen af 2018. Der er i første omgang ikke lagt loft på, hvor meget der kan søges om, dog stiller bestyrelsen som krav, at tilskudsmidler skal bruges senest et år efter, de er bevilgede. Midlerne vil blive udbetalt ved igangsætning af projektet.

Fondens bestyrelse uddelte de første midler af Fondens formue i januar måned og igen i april. Her blev i alt uddelt 584.000 kr. De støttede projekter er:

 

Udskiftning af 15 gadeskilte i Nordby til nye skilte med formidling (projektholder er Fanø Kommune)

Dokumentarisk film om Sønderho (projektholder er Foreningen for bosætning af børnefamilier i Sønderho)

Renovering af østgavlen på Sønderho Forsamlingshus

Udskiftning af vinduer i Musikkens Hus, Sønderho

Reparation af murværk ved Brandmuseet i Sønderho (projektholder er Fonden Gl. Sønderho)

 

Udskiftning af 15 gadeskilte i Nordby til nye skilte med formidling

SAVE-registreringen af bevaringsværdige bygninger uden for bevarende lokalplaner

Stilads og facaderenovering af Villa Nina ved Fanø Bad

Facaderenovering af Sønderho forsamlingshus

Udskiftning af vinduer i Fanø Håndværker- og industriforenings bygning

Reparationer på Everten Rebekka

Nyt skiffertag på Rindby forsamlingshus

Formidlingsskilt om områdets historie ved ”værkstedet”

Digitalt arkiv for TV Fanø

Bevaringsfonden i bestyrelse består af:

Ryon S. Petersen – formand (udpeget af Fannikerdagen)

Kjeld Nielsen – næstformand (udpeget af Byrådet)

Johan Brink Jensen (udpeget af Byrådet)

Emil Hoffmann Madsen – (udpeget af Byrådet)

Susanne Winsløw – (udpeget af Fonden Gl. Sønderho)

Ansøgningsskema

Vedtægter