Brugerrådet vælges blandt brugerne og formålet er at inddrage brugerne i driften og udviklingen af stadionområdet.

Brugerrådet skal indfange og drøfte ideer og ønsker til forbedring og udvikling af stadionområdets drift og faciliteter.

Brugerrådet er underlagt Erhvervs, natur- og teknikudvalget og skal afgive udtalelse og stille forslag til alle spørgsmål, der vedrører stadionområdet.

Alle borgere på Fanø over 16 år kan vælges ind i brugerudvalget.