Kulturelt Samråd har til formål at virke for gennemførelse af kulturelle aktiviteter, som enkelte foreninger, organisationer eller enkeltpersoner ikke selv har økonomisk mulighed for at gennemføre.

Fanø kommune bevilger årligt et beløb til Kulturelt Samråd, hvorefter det påhviler Kulturelt Samråds bestyrelse, at fordele dette beløb til kulturelle aktiviteter, nye som etablerede. Beløbet som Kulturelt Samråd har til rådighed er ca. 75.000 kr. om året.

Alle, der ønsker at gennemføre en kulturel aktivitet, kan søge tilskud hertil fra Kulturelt Samråd. Kulturelt Samråd behandler og tager stilling til hver enkelt ansøgning.