I 2014, i forlængelse af vedtagelsen af Fanøstrategien, blev projektrådet etableret. Rådet vejleder og støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med at udvikle nye tiltag, der gavner alle, der bor på og besøger Fanø. Har du en god idé til et nyt tiltag, men ved du ikke helt, hvordan du skal komme videre, så kontakt projektrådet, så drøfter vi idéen sammen.

Projektrådet er etableret i et samarbejde med Fanø Kommune, og vi kan derfor også hjælpe med at finde den rigtige indgang til den kommunale forvaltning.

Projektrådet består af følgende personer: Merete Engsted, Nils Thorlund, Hanne Jensen og Bo Knudsen. Vi kan kontaktes gennem Fanø kommunes udviklingskonsulent, Helle Andersen, på tlf.nr. 51835285 eller mail ha@fanoe.dk. ”

Projektrådet er i 2014-2015 støttet af Fanø Kommune og Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Fanø Strategien