Som CVR-registreret leverandør skal du udføre den visiterede hjælp med samme kvalitet, som hvis hjælpen blev udført af den kommunale hjemmepleje. Kommunen skal ikke godkende de valgte CVR-registrerede leverandører. Men kommunen har en forpligtelse til at sikre, at hjælpen leveres med rette kvalitet.

Som fritvalgsleverandør har du pligt til at informere Fanø Kommune om ændringer i borgerens behov for hjælp.

Som fritvalgsleverandør skal du følge Fanø Kommunes Kvalitetsstandarder.

Du finder kvalitetsstandarderne her. Kvalitetsstandarderne revideres én gang årligt.

Der gøres opmærksom på, at borgeren som udgangspunkt alene kan få udført den hjælp, der er truffet afgørelse om og som fremgår af fritvalgsbeviset.

Borgeren har dog ret til fleksibel hjemmehjælp efter servicelovens § 94 a. Fleksibel hjemmehjælp betyder, at borgen kan vælge en helt eller delvis anden hjælp, end den, der er truffet afgørelse om, jf. servicelovens §§ 88 og 89. En tilkendt ydelse, som borgerne fravælger, kan ikke efterfølgende kræves leveret.