Erhvervsgrunde - oversigtskort

Erhvervsgrunde ved Sønder Nytoft

Det er snart muligt at købe en erhvervsgrund på Fanø. Udbud og salgsmateriale vil blive annonceret. 

Erhvervsgrundene er placeret i udkanten af Nordby og i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde.

Erhvervsgrundene er ikke udstykket på forhånd, hvilket giver en vis fleksibilitet til de interesserede købere. Lokalplanområdet tilgodeser både mindre håndværkervirksomheder og større virksomheder, der ønsker lagerplads.

Læs alt om bebyggelsesprocent, udformning af bebyggelse og meget mere i lokalplan nr. 122.