Niels Heinel
Formand Børne- og kulturudvalget (Miljølisten)
30 24 88 59
nh@fanoe.dk

Marius Nielsen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Venstre)
24 89 57 70
man@fanoe.dk

Merete Engsted
(Fanø Lokalliste)
21 40 73 80
ie@fanoe.dk

Dennis Feldberg
Næstformand Social- og Sundhedsudvalget (Venstre)
75 16 24 90
df@fanoe.dk

Anja Parbst Høst
Det Konservative Folkeparti
40 30 08 28
aph@fanoe.dk