Niels Heinel
Formand Børne- og kulturudvalget (Miljølisten)
30 24 88 59
nh@fanoe.dk

Marius Nielsen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Venstre)
24 89 57 70
man@fanoe.dk

Merete Engsted
Fanø Lokalliste
21 40 73 80
ie@fanoe.dk

Dennis Feldberg
Næstformand Social- og Sundhedsudvalget (Venstre)
75 16 24 90
df@fanoe.dk

Frej Kofoed Petersen
Det Konservative Folkeparti
51 40 43 21
fkp@fanoe.dk