Du skal sortere dit bioaffald fra det øvrige affald. Bioaffald er for eksempel rester af grøntsager, frugt, kød og fisk.


Da der omkring årsskiftet er to ulige uger i streg, vil der fra 2021 blive bytte om, hvilken uge du får tømt dit affald.

Hvis du i 2020 eksempelvis har fået tømt dit rastaffald i lige uger, og bioaffald i ulige uger, vil du i 2021 få tømt dit restaffald i ulige uger, og dit bioaffald i lige uger.

Tømmedagen forbliver den samme

Klik på området hvor ejendommen ligger. En boks åbner op, så du kan se hvornår dit affald afhentes.