Handicapkørsel er et tilbud til svært syns- eller bevægelseshæmmede borgere over 18 år.

Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator eller kørestol, og som ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik.

Kontakt Visitationen for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Handicapkørsel er et tilbud til svært syns- eller bevægelseshæmmede borgere over 18 år.

Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator eller kørestol, og som ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik.

Handicapkørsel kan bruges til fritidsaktiviteter og behandlinger, som du selv betaler. Du kan altså besøge venner og familie i hele landet, gøre indkøb, køre til kulturelle aktiviteter, køre til fodplejer og frisør, som man  ellers gør med kollektiv trafik.

Derimod kan du ikke bruge Handicapkørsel til aktiviteter, som kommunen eller regionen kan yde kørselstilskud til. Det vil for eksempel sige lægebesøg og behandling på sygehus.

Ordningen kræver et befordringsnummer, som ansøges hos

Visitationen, Sundhedshuset.
Tlf.: 76 66 08 66. Hverdage fra 8.00-10.00.

Mail: visitator@fanoe.dk.

Hvor bestiller du
Turene skal bestilles hos Fanø Taxa på telefon 88 44 33 99 alle hverdage fra kl. 8 til kl. 20

Der skelnes mellem to rejsetyper
 Rejser med bil
 Rejser med bil og bus/tog

Når du bestiller kørsel skal du oplyse
Hvem Dit navn
Hvor Turens start og slutadresse
Hvad Hjælpemidler og bagage
Ledsager Om du rejser med ledsager
Hvor mange Antal personer (max 4)
Hvornår Du helst vil hentes eller være fremme

Rejser med bil (Rejse med bil/liftbus) 
Der køres med bil/liftbus indtil til 3 kommuner. Det vil sige Fanø Kommune, Esbjerg Kommune og tilstødende kommuner.

Bestil altid mindst 3 timer før afhentning, men gerne op til 14 dagen før. Ønsker du at være fremme på et bestemt tidspunkt, skal turen bestilles i ekstra god tid. Du kan tidligst blive hentet 3 timer efter, at turen er bestilt. Bemærk: Hvis du vil have en gæst med, som også er i handicapordningen, kører I begge til fuld pris. Rejser med bil/liftbus og tog (Lange og landsdækkende rejser med bil/liftbus og tog) Bestil altid mindst 7 hverdage i før afrejse. Du kan bestille op til 2 måneder i forvejen.

 

Du betaler 3 kr. pr. kilometer, minimum 35 kr. for en tur. Du får oplyst prisen ved bestilling.

Turen kan blive længere, fordi der skal flere passagerer med, men du betaler kun for de kilometer, din rejse måler i direkte afstand.

Nattakst
Kører du i tidsrummet fra midnat til kl. 6 morgen, betaler du 6 kr. pr. kilometer, minimum 35 kr. for en tur.

Sådan betaler du
Som udgangspunkt skal du betale turen ved afhentningen. Der kan betales kontant, dankort og mobile pay. 

 

Kører med til halv pris uanset alder. Gæster der er med i handicap ordningen kører dog til fuld pris

 

Ønsker du at medbringe 3 stk. bagage/hjælpemiddel, skal du betale for det tredje bagage/hjælpemiddel. Maks vægt pr. stk. bagage er 11 kg. Det koster det samme som en gæst.

 

Fra dør til dør Som udgangspunkt hentes og bringes du fra gadedør til gadedør i gadeniveau. Du skal selv komme op/ned fra fx 1. sal, og trapper skal kunne klares ved egen hjælp.

Fanø Kommune kan visitere dig, hvis du har behov for ekstra hjælp fra chaufføren eller ledsager.

Spørg hos visitationen.

Kollektiv trafik
Handicapkørslen er en særlig form for kollektiv trafik, og hver vogn kan hente flere passagerer. Bilen vil derfor somme tider køre en omvej.

Gæster 
Du kan medtage op til 3 gæster/ledsagere. De skal have samme start- og slutadresse som dig. Dine gæster skal være selvhjulpne og må ikke medtage hjælpemidler. Hvis du har brug for hjælp under rejsen, kan du blive visiteret til en gratis ledsager. Spørg hos Visitationen.

Jul og nytår
Der er særlige regler og bestillingsfrister i julen og til nytår.

Togrejser 
Det er ikke muligt at rejse med tog den 24. og 31. december.