Handicapkørsel er et tilbud til svært syns- eller bevægelseshæmmede borgere over 18 år.