Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte har pligt til at oplyse om vederlag

Styrelseslovens § 16e giver byrådsmedlemmer i Danmark pligt til at oplyse om, hvor store vederlag vedkommende modtager for nogle nærmere bestemte erhverv.

Oplysningspligten gælder for erhverv som f.eks. bestyrelsesposter i interessentskaber, kommanditselskaber, aktie- eller anpartsselskaber, fonde, selvejende institutioner, eller andre selskaber eller foreninger, ligesom det kan være bestyrelsesposter i kommunale selskaber, herunder kommunale fællesskaber, jf. lovens § 60, som Fanø Kommune deltager i.

Af Styrelseslovens § 16e, stk. 2 fremgår yderligere, at det også er gældende for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag fra kommunen udfører de nævnte hverv.

Af § 16e, stk. 8 fremgår det, at bestemmelsen omfatter såvel permanente som midlertidige ansatte. Eksterne konsulenter og rådgivere er ikke omfattet.

Oplysningspligten for den ansatte gælder, uanset om den ansatte har indbetalt vederlaget til kommunen. Kommunen kan, men skal ikke ved offentliggørelsen oplyse, at beløbet er indbetalt til kommunen. Oplysningspligten gælder også for fratrådte ansatte.

Det er kun vederlag, som skal offentliggøres – det vil sige, at mødediæter, godtgørelse af udgifter ikke skal oplyses.

I overensstemmelse med loven offentliggøres nedenfor Fanø Kommunes oplysninger om vederlag.