Formålet med daghjemstilbuddet er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte.

I Daghjemmet tilbydes socialt samvær og aktiviteter, herunder samvær omkring måltidet. Daghjemmet har åbent på hverdage fra kl. 10.00 til 13.00.

    

Hvem kan få tilbuddet om Daghjem?

Daghjem tilbydes borgere med nedsat funktionsevne

  • o der har behov for socialt samvær og aktivitet
  • o hvor ægtefælle eller andre nære pårørende har behov for aflastning


Sådan søger du om Daghjem
Der søges om daghjemsophold ved at rette henvendelse til

Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10
Mail: visitator@fanoe.dk

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på

baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

Hvad koster det at deltage?
Daghjemstilbuddet er vederlagsfrit for borgeren.

Der er egenbetaling for

  • o måltider
  • o faktiske udgifter i forbindelse med udflugter og arrangementer
  • o faktiske udgifter til materialer

 

Taxa til Daghjemmet kan bevilges til brugere, som ikke er i stand til at transportere sig selv. Taxakørsel er med delvis egenbetaling.

 

                 Link til folderen Daghjem, Fanø Kommune