En sag skal behandles hurtigst muligt. De sagsbehandlingsfrister, du finder her på siden er den tid, der længst må gå, til der er truffet en afgørelse.

Når Fanø Kommune modtager en sag, skal kommunen kvittere for modtagelsen senest syv dage efter kommunen har modtaget sagen.

Træffer kommunen en afgørelse eller gives der et svar i en sag inden de syv dage, erstatter det kvitteringen for modtagelsen.

Sagsbehandlingsfristerne er her vist efter emne og sorteret alfabetisk.

Fristen kan være opgivet som arbejdsdage, og det er lig med åbningsdage i den kommunale administration.

Afgørelse

Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til borgeren.

Overholdelse af sagsbehandlingstiden forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt, at eventuelle ansøgningsfrister overholdes, og at den dokumentation, der er påkrævet foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når man fra kommunens side anmoder om det

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om grunden til at fristen ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.

A

B

D

E

F

H

I

J

L

M

P

R

S

T

U

Ø