Er du under 18 år og begyndt at ryge og ønsker du hjælp til rygestop eller at reducere dit forbrug, kan du henvende sig til sundhedsplejersken enten via sms på
tlf. 27 28 46 38 eller pr. mail: hhh@fanoe.dk.

I 5. klasse underviser sundhedsplejersken i "flertalsmisforståelser", som tager udgangspunkt i, at de unge tror, at de andre ryger og drikker mere alkohol, end de i virkeligheden gør.

Hvert 2.år, afholdes et forældremøde, hvor forældrene får indblik i processen og derved kan være med til at støtte de unge i, at de forbliver røgfri.