Dekorativ billede af vadehavet

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet om beskyttelsen af Vadehavet. Målet er at bevare et bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer kan foregå uforstyrret.

I regi af det Trilaterale Vadehavssamarbejde drøfter de tre lande miljøministre, kommuner og regionale myndigheder løbende en lang række emner med relevans for både mennesker og miljø i et af den vestlige verdens mest betydningsfulde naturområder. Beskyttelse af trækfugle, havpattedyr og karakteristiske landskaber har været på dagsordenen siden starten, men samarbejdet indeholder bl.a. også udvikling af et bæredygtigt fiskeri og drøftelser om fremtidens energiformer, skibsfarten, klimatilpasning og uddannelse.

Det fælles sekretariat for Vadehavssamarbejdet ligger i Wilhelmshaven i Tyskland. Herfra koordinerer man i det daglige de fælles initiativer, udgiver forskningsresultater, der kvalificerer de politiske beslutninger og forvaltningen i praksis, og man planlægger både faglige og folkelige konferencer, der udbreder kendskabet til Vadehavet.

De tre lande står selv for implementeringen af de fælles overordnede beslutninger. Regeringerne udstikker en fælles kurs på de såkaldte ministerkonferencer, der afholdes med ca. fire års mellemrum og samler et stort antal  politikere og interesseorganisationer. Herefter søges politikken implementeret nationalt i samarbejde med de lokale myndigheder og befolkninger. Internationalt samarbejde og realiseringen af nye initiativer i et stort sammenhængende naturområde med både storbyer, erhvervsliv og millioner af besøgende er ofte kompliceret og kræver en grundig dialog. Derfor er der nedsat en række fora og grupper, der sikres, at alle interessenter høres, og at beslutningerne har bred opbakning.

Her på siderne kan du læse lidt om, hvilke fora Vadehavssamarbejdet er bygget op omkring, både trilateralt, nationalt og lokalt.