Fanø Kommunes WebKort er et tilbud til borgere og virksomheder, hvor man kan se en lang række oplysninger, som er registreret på kort og luftfoto. Oplysningerne er fordelt på over 100 temaer og man kan zoome og manøvrere i det digitale kort, samt vælge at se data for hele kommunen, et kortudsnit eller helt ned til en enkel ejendom. Det er også muligt at søge en bestemt adresse eller matrikel frem. 

Klik på linket for at komme ind på WebKort

Du vil ved at klikke på det nedenstående billede, blive sendt videre til det digitale kort. På sigt vil der blive udarbejdet en række forskellige WebKort som henvender sig mere specifikt til forskellige formål - når disse er klar vil der komme yderligere billeder, som linker videre til disse WebKort.

Bemærk: Kortene er vejledende, og kan derfor ikke nødvendigvis bruges som dokumentation. Fanø Kommune er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.