Retningslinjer for udbud af rådgivningsydelser og bygge og anlægsopgaver på det tekniske område

Fanø Kommune ønsker med denne skrivelse at offentliggøre retningslinjer ved udbud af rådgiverydelser og bygge- og anlægsopgaver.