EU’s databeskyttelsesforordning samt den nye supplerende, danske databeskyttelseslov træder i kraft, den 25. maj 2018

Som kommune leverer vi en række ydelser til borgerne og vi har brug for en række personoplysninger for at kunne udføre nødvendige og lovlige behandlinger. Disse behandlinger kan f.eks. være indsamling, registrering, opbevaring og brug af personoplysninger.

Personoplysningerne kan være indsamlet fra andre offentlige myndigheder, fælles registre og oplysninger vi har bedt om at få fra dig eller data, som du har indgivet i formularer gennem f.eks. Nem-ID, hvis du ansøger om en ydelse eller service.

Når der indsamles og opbevares personoplysninger om dig, kan opbevaringstiden af disse variere alt efter, hvilket fagområde der er tale om og den tid, som sagen måtte tage. Opbevaringen af nogle oplysninger inden for visse fagområder kan være reguleret af andre nationale love eksempelvis arkivloven.

Ifølge den nye forordning har borgerne en række rettigheder når der indsamles og behandles personoplysninger. En vigtig rettighed er, at du altid kan anmode det pågældende fagområde, som behandler dine data, om at oplyse hvorfra dine data indsamles.

Forordningen pålægger bl.a. kommunale myndigheder at udpege en databeskyttelsesrådgiver også kaldet DPO. Denne funktion er uafhængig og skal udføre uvildig rådgivning til de enkelte dataansvarlige, så organisationen efterlever gældende databeskyttelsesretlige regler.

Du kan kontakte DPO, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunen behandler dine persondata korrekt. DPO kan ikke hjælpe dig med faglige sagsbehandlinger eller de afgørelser, som her måtte træffes. I sådanne tilfælde skal du, som altid, kontakte sagsbehandleren.

 

Fanø Kommunes DPO:
Jan Vejvad Christensen
Telefon: 76 66 06 70
E-mail: bgjvc@fanoe.dk