Fanø Kommune vil gerne være et attraktivt uddannelsessted og har som mål at sikre dig et vel tilrettelagt uddannelsesforløb og et højt fagligt niveau i de mangeartede opgaver og udfordringer.

Fanø Kommune ansætter hvert år et antal social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever.

Desuden har vi baclorstuderende fra sundhedsuddannelserne.

 

Fanø Kommune er en del af en overskuelig organisation i en lille velfungerende kommune. Der er ”kort vej til toppen” og helhedssynet præger beslutningerne.

Du vil opleve nærhed til kolleger og samarbejdspartnere.

Din praktikperiode tilrettelægges i samarbejde med dig

Din vejleder er erfaren social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske

Din praktikvejleder har relevant vejlederuddannelse

Der er kun 12 min.’s sejlads til Fanø. Der er mulighed for køb af årskort til færgen via løntræk.

For at opfylde lovens krav om ansættelse som social- og sundhedshjælperelev, skal du almindeligvis have gennemført Grundforløb 2.

Grundforløb 2 kan erhverves fra en Social- og Sundhedsskole. Tilmelding via www.optagelse.dk.
Har du brug for vejledning omkring grundforløb, så kontakt  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg på tlf. 76106010.

Uddannelsens varighed / opbygning / adgangskrav

Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem teori og praktik.

Du får løn under uddannelsen, som følger overenskomsten for social- og sundhedshjælperelever.
Er du fyldt 25 år og opfylder øvrige kriterier, er der mulighed for voksenelevløn under uddannelsen.

Dine praktikker afvikles på Fanø Plejecenter.

Elev materiale på Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Ansættelsesmateriale - Social- og sundhedselever

'Praktik materiale

Bilag 1 - Aktivitetskalender praktik 1

Bilag 1 - Aktivitetskalender praktik 2

Bilag 1 - Aktivitetskalender praktik 3

Bilag 2 - Fremadrettet & bagudrettet refleksionsmodel

Bilag 3 - Procedure for prøvetidsforløb

Bilag 4 - Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale

Bilag 5 - Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtale

Bilag 6 - Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale

Bilag 7 - Skema til forberedelse og afvikling af afslutende samtale

 

Ansøgningsskema voksen-elevløn

En social- og sundhedsassistent arbejder fortrinsvis på sygehuse, i hjemmeplejen, på plejehjem, dagcentre og inden for handicap eller psykiatri området.
Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og er en uddannelse, hvor du kommer tæt på mennesker i alle livsfaser og livssituationer. Hver dag byder på nye udfordringer i et tæt samspil med kolleger, tværfaglige samarbejdsparter, pårørende mv. Du tilknyttes en praktikvejleder under dit uddannelsesforløb, der kan give dig sparring og vejledning.

Varighed / opbygning / adgangskrav

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8 måneder.
Skoleperioderne organiseres i temaer. I hele uddannelsesforløbet er der tæt kobling mellem teori og praksis.
Praktikkerne afvikles på sygehuse, i psykiatri og i Fanø Kommune under Rehab & Omsorg.

Du skal have:

  • bestået dansk på D niveau 
  • bestået naturfag på E niveau 
  • kursus i elementær brandbekæmpelse 
  • kursus i grundlæggende førstehjælp/12 timer 
  • opfyldt kravet om uddannelsesspecifikke fag – svarende til SSH-uddannelsen 
  • praktiske forudsætninger svarende til social og sundhedshjælper uddannelsen

Ansættelse og løn 

Pr. 1. januar 2016 er det kommuner og region, som ansætter SSA-eleverne til uddannelsen.

Ansøgere over 25 år, der søger elevplads hos kommunen, skal have udarbejdet og medsende en realkompetencevurdering(RKV).

Du får løn under uddannelsen, som følger overenskomsten for social- og sundhedsassistentelever.

Er du fyldt 25 år og opfylder øvrige kriterier, er der mulighed for voksenelevløn.

 

Elev materiale på Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Ansættelsesmateriale - Social- og sundhedselever

Praktik materiale

Bilag 2 - Procedure for prøvetidsforløb

Bilag 3 - Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale

Bilag 4 - Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtale

Bilag 5 - Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale

Bilag 6 - Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale

 

 

Ansøgningsskema til voksen-elevløn

Under udarbejdelse

Fanø Kommune forventer at du efterlever "Vore Værdier". Klik på linket herunder for at læse værdierne.