CLEAN Green Plan understøtter udviklingen af energi- og ressourceeffektivitet i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Gennem CLEAN Green Plan, kan små og mellemstore virksomheder modtage støtte til energi- og ressourceeffektivisering. Projektet er finansieret af erhvervsstyrelsen i samarbejde med Region Syddanmark.
Projektet tilbyder en gratis screening af virksomhedens energiforbrug (lavet af EWII, EnergiFyn eller SydEnergi) hvorefter virksomheden kan få 50% refundering af eventuel ekstern rådgivning og dimensionering af anlæg hvis det findes relevant. Projektet omfatter også virksomheder der ønsker at spare på ressourcerne, her kan der f.eks. både være tale om at omlægge dele af produktionen til 3D print eller hvis en restaurant ønsker at mindske madspild.