Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmøntning af de af Kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på de iværksatte aktiviteter.

Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmøntning af de af Kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på de iværksatte aktiviteter.

Lokalrådene skal endvidere sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet og derigennem fremme det kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende arbejde.

Lokalrådene består som udgangspunkt af lederen af lokalpolitiet (formand), lokalpolitiet, lederen af politiets krim. præv. afdeling, fagchefer og direktører fra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere fra det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde.

Formand
Lars Bjerregaard

Leder af lokalpolitiet i Esbjerg

Næstformand
Erik Nørreby

Borgmester

Søren Lück Madsen

Velfærdschef

Henrik Brøner

SSP- medarbejder

Morten Jensen

Kriminalforsorgen

Christian Eriksen

Kriminalforsorgen

Christian Østergaard

Leder af forebyggelse i politikredsen

Chris Gade

Landbetjent Fanø