Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaret for den nærmere udmøntning af de af Kredsrådet udpegede indsatsområder, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på de iværksatte aktiviteter.