Telte og andre konstruktioner som opstilles midlertidigt, skal godkendes inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan i forhold til byggeloven enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

Hvis telte eller konstruktioner ønsket opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse. 

Både ejeren og brugeren af transportable konstruktioner har et juridisk ansvar i forbindelse med opstilling og brug af konstruktionerne.

For mere information: Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner

Hvis der er spørgsmål til proceduren bedes i kontakte en af forvaltningens byggesagsbehandlere (se nederst på siden).