Vil du gerne udfordres, er du til kompetenceudvikling og ønsker du indfyldelse på din egen arbejdssituation, så kom til Fanø Kommune! Af størrelse er vi små, men mulighederne hos os er store. 

Fanø er landets næstmindste kommune, men vi har masser af faglige udfordringer at byde på - og så vil du hos os også opleve mange gode kolleger og nærværende ledere. 

Som ny medarbejder på vores ældre- og sundhedsområde ansættes du i et anerkendende arbejdsfællesskab, hvor vi lægger stor vægt på medindraggelse og indflydelse på egen arbejdssituation. 

Du vil opleve en kort vej til toppen og en nærværende ledelse, der er tilgængelig i hverdagen. 

I Fanø Kommune arbejder vi på tværs af fagligheder sammen om at løse kerneopgaven: Vi skal understøtte borgeren i at mestre et sammenhængende og selvstændigt liv. 

I praksis betyder det, at fx SOSU-medarbejdere, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker hver i sær bidrager med deres faglighed og bud på løsninger og indsatser, når vi møder komplekse problematikker eller udfordringer i hverdagen. 

Vi tror på, at alle - uansat faglighed - kan bidrage konstruktivt med forskellig viden, forskellige redskaber og handlemuligheder - og at vi ved at samarbejde på tværs kan finde de bedste løsninger for borgeren. 

Kan du følge dé tanker, så kan du helt sikkert falde til hos os! 

 

Mangler du en kompetence eller to, så får du dem!

Mangler du en kompetence eller to for at kunne bestride et præcist job hos os, så løser vi det sammen. I starten af din ansættelse gennemgår vi den kompetenceprofil, der knytter sig til fagområde. Kompetenceprofilen beskriver de arbejdsopgaver og de forventninger, som vi har til dig og er samtidig en beskrivelse af det jobindhold, som du kan forvente. 

Hvis vi sammen vurderer, at der er områder, hvor du har brug for kompetenceudvikling, lægger vi en plan for dette. Det er vigtigt for os, at kompetenceudviklingen knytter sig tæt til den praksis, vi er i, og at nyerhvervet viden let kan overføres til hverdagens arbejdsopgaver og de faglige udfordringer, som vi møder i vores arbejde. 

Eksempler på kompetenceudvikling kan være:

  • Intern undervisning
  • Sidemandsoplæring i praksis i form af vejledning og sparring fra erfarende kolleger
  • E-learning
  • Kurser - både interne og eksterne


Din introduktion er vigtig for os!

Uanset om du er nyuddannet eller kommer med flere års erfaring andetsteds fra, så ved vi, at det kan være en stor opgave at tage fat på et nyt arbejdskapitel. 

Derfor ligger det os meget på sinde, at du som ny medarbejder i Fanø Kommune hurtigt føler dig tryg ved både os og dine opgaver. Trygheden skaber vi ved at sikre, at du hurtigt og systematisk introduceres til dit arbejde, dine kolleger og ledere. Det sker via det introduktionsprogram, som du i løbet af din første tid hos os skal gennemgå. 

I introduktionsperioden får du en mentor i form af en erfaren kollega, der bistår og vejleder dig i nogle måneder. Mentoren har - sammen med teamlederen - og dig selv ansvar for, at du får en god start og grundig introduktion.

 

Er du nysgerrig - så følg os på Facebook!

Fanø Plejecenter og hjemmepleje er kommet på Facebook. Disciplinen er ny for os, så vi øver os stadig. Her kan du følge med i vores hverdag i landets næstmindste kommune, hvor vores ældre borger er glade og kollegaskabet stærkt. 

Du kan følge os på Facebook her