Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Fanø Kommune har et samarbejde med Esbjerg Kommune på området, således at Esbjerg Kommune er tilsynsmyndighed.

Alt efter størrelsen af dit dyrehold, kan du være omfattet af reglerne om tilsyn. Kommunerne fører også tilsyn med opbevaring af fast husdyrgødning og gyllebeholdere på landbrug uden dyrehold. Der findes forskellige former for tilsyn. Dem kan du læse mere om på Esbjerg Kommunes hjemmeside.