Offentliggørelse af tilsynsrapporter

I henhold til bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelse, skal kommunerne hvert år offentliggøre miljøtilsynsberetninger. Tilsynsberetningerne indeholder tilsynsmyndighedernes vurdering og tilkendegivelse om miljøtilsynet.

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er der en række oplysninger der skal offentliggøres, når kommunen har været på tilsyn. Kravet om offentliggørelse gælder for tilsyn udført på i-mærkede virksomheder på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 og husdyrbrug omfattet af § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kravet gælder fra 7. januar 2014. For øvrige virksomheder gælder kravet fra 7. juli 2015. Offentliggørelsen sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Fanø Kommune har et samarbejde med Esbjerg Kommune på området, således at Esbjerg Kommune er tilsynsmyndighed.