Hegnsynet har til opgave at træffe afgørelser i tvister om fælleshegn og egne hegn.

Et hegnsyn foregår ved, at hegnsynet samtidig med besigtigelse af det pågældende hegn hører parternes påstande i sagen. Derefter forsøger hegnsynet at mægle et forlig. Hvis forlig ikke kan opnås, afgør hegnssynet tvisten ved en kendelse.

Dekorativt billede af hegn mellem naboer