Børn og unge-udvalget har kompetencen til at træffe afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn
 

Det er som udgangspunkt kommunens børn og unge-udvalg, der som 1. instans træffer afgørelser af tvangsmæssig karakter om et barn eller en ung.