Esbjerg Kommune er vandløbsmyndighed for Fanø Kommune.

Foto af vandløb

Hvilke love handler om forholdene ved vandløb?

Reglerne om vandløb finder du bl.a. i vandløbsloven. Lovgivningen kan findes på biblioteket eller på www.retsinfo.dk

Esbjerg Kommune er øverste vandløbsmyndighed på Fanø.