Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan deltage i valget og kan vælges til seniorrådet.

Læs herunder referaterne fra Seniorrådet møder