Dekorativ billede af par ved Panoramaruten

Fanø Kommunes panoramarute tilbyder cyklister nye oplevelser på Fanø.

Cykel på tværs af øen, oplev Fanø Plantage, strand og eng på ruten, som kører i en cirkel, og starter og slutter ved færgelejet i Nordby. Fanøs panoramarute er døbt ”Luft under vingerne” og er skiltet med rutenummer 404. Og ”luft under vingerne” er det man får, når man tilbagelægger de godt 26 km. cykelrute.

I 2014 anlagde Fanø Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen en ny 3,4 km lang cykelsti gennem Fanø Plantage. Cykelstien skal forbinde de eksisterende cykelstier med Fanøs østkyst. Dermed får Fanø sin egen sammenhængende cykelrute under det nationale cykelrutesystem. En panoramarute er betegnelsen for rekreative cykelruter, som kan følges, hvis man forlader de store nationale cykelruter, som f.eks. Vestkystruten (Rute 1), som går fra Danmarks grænse (Rudbøl) i syd til Skagen.

Panorama – en national strategi for cykelturisme i Danmark

Panorama cykelruter er en del af en større national satsning på cykelturisme i Danmark. Fanø Kommune er medlem af foreningen Dansk Cykelturisme, som arbejder for at forbedre kvaliteten og mulighederne for cykelferie i Danmark. Det drejer sig eksempelvis om bedre skiltning efter ensartede skiltestandarder og forbedringer på cykelstier samt bedre formidling og markedsføring (cykelkort etc.).

Forbedringer på Pælebjergstien

For at komme fra stranden ved Vesterhavet ind mod Pælebjerg og videre gennem Fanø Plantage mod øst skal man køre ad Pælebjergstien. Stien har gennem mange år fungeret som forbindelsesleddet fra stranden ind til bl.a. området ved Pælebjerg, Skovlegepladsen og cykelstien til Sønderho (Nordby – Sønderho). Nye klitter og bevoksning på stranden har sammen med højere grundvand og øget nedbør forværret stiens tilstand, og der søges derfor nu fra Naturstyrelsen og Fanø Kommunes side i fællesskab at forbedre stien.
Projektet kræver en række godkendelser fra Naturbeskyttelsesloven og den fredning, der hedder Fredning Syd. Anlæggelsen af stien, som egentlig er en forlængelse af den eksisterende sti fra Pælebjerg og ud mod stranden kræver således tilladelse fra hele 3 myndighedsinstanser, herunder Retten i Esbjerg, Kystdirektoratet og Esbjerg Kommune.

Stien skal forventeligt anlægges på ”naturen præmisser”, hvilket betyder at den følger terrænet, og befæstes med en lagning af eksempelvis strandskaller.