I Danmark har den fysiske planlægning siden 1970'erne foregået decentralt og inddraget offentligheden i beslutningsprocessen. I dag er det kommunerne, som inden for overordnede statslige interesser planlægger, hvordan de danske byer og landskaber skal udvikle sig. Kommunalbestyrelsen kan præge udviklingen i kommunen gennem lokalplanlægning.

Alle Fanø Kommunes lokalplaner kan tilgås via plandata.dk.

Du kan også finde dem på kommunens webkort herunder ved at zoome ind på dit lokalområde.