Vadehavs Forum (WSF) er en uafhængig platform af interessenter fra Danmark, Tyskland og Holland der skal bidrage til at fremme bæredygtig udvikling af den trilaterale Vadehavsregionen. Der er især fokus på at integrere specifikke tværsektorielle og grænseoverskridende strategier, handlinger og teknikker, som er miljøvenlige, økonomisk levedygtige og socialt forenelige.

WSF blev etableret i 2002 efter en afgørelse fra den 9. regeringskonferencen i Trilaterale Vadehavssamarbejde.

WSF består af repræsentanter for sektorerne landbrug, energi, fiskeri, industri og Havne, naturbeskyttelse, turisme, samt lokale og regionale myndigheder. De nationale regeringer er repræsenteret som observatører.

WSF`s mission er at:

  • fremme en bæredygtig udvikling i Vadehavsregionen gennem udveksling af oplysninger om erfaringer og bedste praksis
  • forsøge at samle de sektorbestemte sine medlemmers interesser
  • udveksle synspunkter om generelle temaer og aktuelle emner
  • igangsætte og gennemføre projekter og aktioner vedrørende aktuelle emner
  • forberede rådgivning om spørgsmål vedrørende bæredygtig udvikling og integreret kystzoneforvaltning
  • fungere som et rådgivende organ for regeringer.