6.A og 6.B på Fanø Skole er sprunget ud som forfattere til et nyt, spændende opgavehæfte om Fanø. Projektet er støttet  af Børne- og Undervisningsministeriet.

Lejrskoleelever, turister og alle andre, der gerne vil blive klogere på Fanø, har fået en ny mulighed. Seje elever fra Fanø Skoles 6. klasser har nemlig udgivet et unikt undervisningsmateriale i form af et opgavehæfte, der kommer omkring både historie, landskab, natur, dyreliv og geografi på Fanø. 

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets pulje til læselyst i folkeskolen. Hæftet er udgivet af Gyldendal, og er blevet til i samarbejde mellem eleverne, deres lærere Nina Petersen og Randi Juul, naturvejleder Marco Brodde og fagbogsforfatter Troels Gollander, der – sin store erfaring til trods – har haft en førstegangsoplevelse sammen med eleverne fra 6.A. og 6.A PÅ Fanø.

- Jeg har over 25 års erfaring med at skrive fagbøger og udarbejde undervisningsmaterialer til grundskolen, og jeg er ofte ude på skoler i forbindelse med, at eleverne selv skal udarbejde små fagbøger. Her giver jeg tips og ideer til, hvordan en god fagbog skal opbygges, og hvordan man skriver i et godt og varieret sprog, der passer til målgruppen. Elevernes egne bøger bliver som regel ”trykt” i et enkelt eksemplar og udstillet på skolebiblioteket. Jeg kender til gengæld ikke til, at elever er med til at udarbejde et undervisningsmateriale, der er så godt og professionelt, at det kan udgives af et forlag og benyttes af andre elever. Altså ikke før nu. På den måde skriver vi vist et lille stykke danmarkshistorie med Fanø-hæftet, siger Troels Gollander.  

Gyldendal: Endnu bedre end forventet
Processen er forløbet i flere etaper, hvor elever og lærere først har stået for at indsamle oplysninger om Fanø og skrevet udkast til tekster og quizzer. Derefter er elevernes arbejde blevet bearbejdet af Troels Gollander og efterfølgende layoutet af redaktør Niels Kondrup Olesen fra Gyldendals Forlag. 

Inden tryk har eleverne læst det hele igennem for at sikre, at tekst og quizzer har været tilpasset målgruppen. Resultatet er et helt unikt undervisningsmateriale om Fanø, der kommer rundt om både historie, landskab, natur, dyreliv og geografi. Og som i de andre ”Lær med quizzer- hæfter” er der fokus på, at læringen sker på en sjov måde, hvor eleverne samtidig træner læsning, informationssøgning og logisk tænkning. 

Opgavehæftet er udgivet af Gyldendal, der i høj grad har mærket lysten til samarbejde fra lærere og elever på Fanø Skole.

- I februar 2020 fik jeg en mail fra en entusiastisk lærer, der sammen med sine kolleger, elever og lokale ildsjæle var i gang med et projekt om faglig læsning, der var støttet af Børne- og Undervisningsministeriet, og som han gerne ville have til at ende med produktion af en bog om Fanø. Jeg var først i tvivl om, om det virkelig kunne lade sig gøre, men elever, lærere og naturvejleder blev sat sammen med fagbogsforfatter Troels Gollander, og det endelige produkt blev en bog, der er mange gange bedre end det, jeg havde turde forestillet mig. Der skal lyde en stor tak til alle involverede fra mig og Gyldendal, siger Niels Kondrup Olesen, redaktør, Gyldendal. 

Fanø Kommunes natur- og kulturvejleder Marco Brodde har også støttet projektet med sin viden. Set fra hans stol er stol er projektet med Troels Gollander et rigtig godt eksempel på, hvordan skolens undervisning både kan række ud i verden og inddrage professionelle aktører, som her en knivskarp forfatter og landets største forlag, og samtidig give børnene en stærkere viden om deres hjemegns historie og natur. 

- Min rolle som kommunes natur- og kulturvejleder er netop at bidrage til det samspil, og med entusiastiske lærere giver det nogle fantastiske muligheder for at sætte de lokale ressourcer i spil, siger Marco Brodde.

Stolte elever 
Også blandt hovedpersonerne selv – eleverne i 6.A og 6.B – er der stor tilfredshed med både proces og produkt.

- Det var svært at finde emner og når vi skrev noget, skulle vi være meget præcise, fortæller Kamma fra 6.B, mens klassekammeraten Embla supplerer: 

- Det har været en anderledes skoleopgave, hvor vi har lært rigtig meget om Fanø. 

Eleverne er enige om, at det er ret vildt, at de har været med til at lave et hæfte, som lejrskoleelever, turister og andre nysgerrige kommer til at læse. 

Hæftet er layoutet, trykt og udgivet af Gyldendal, og kan købes flere steder på Fanø. Desuden kan hæftet købes på Gyldendals hjemmeside.