Billedresultat for kørselsordninger

Fanø Kommune administrerer flere kørselsordninger.

Herunder kan du se hvor du skal henvende dig for at lave aftale om befordring og hvem der kan benytte ordningerne.

Der tilstræbes samkørsel ved alle former for befordring, så vognen har ofte andre med på turen.

Fanø Kommune har indgået aftale med Esbjerg Taxa om visiteret kørsel.

Pensionister kan fremover tage Telebussen til Lægehuset, Fanø. 

Prisen pr. tur er 20 kr. som skal betales kontant til Telebussens chauffør ved turens start. 

Du bliver hentet hjemme og fragtet til Lægehuset, Fanø og efter besøget i Lægehuset bliver du kørt helt hjem igen. 

For at bestille kørsel skal du ringe til Esbjerg Taxa på tlf. 

88 44 33 99

Det er vigtigt, at du har kontaktet Visitationen, inden du tager til fastlandet, hvis du forventer, at Fanø Kommune betaler din befordring.

Hvem er omfattet af ordningen?
Folke- og førtidspensionister, som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Der ydes kun transport til nærmeste speciallæge.

Hvor søger du?
Ordningen kræver et befordringsnummer, som ansøges hos Visitationen, Sundhedshuset. Fanø Kommune på tlf. 76 66 08 66 mellem 8-10 på hverdage.

Hvor skal du bestille transporten?
Hvis du er bevilget et befordringsnummer, skal du ringe til Esbjerg Taxa på tlf. 88 44 33 99. Mandag–fredag kl. 7.00–15.00

Egenbetaling:
Ingen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Folke- og førtidspensionister, hvor sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Ikke-pensionister, hvor afstanden mellem bopæl og sygehus overstiger 50 km.

Hvor skal du bestille transporten?
Transport bestilles på Region Syddanmarks fælles tlf. 70 11 31 11.

Egenbetaling:
Ingen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der har behov for hjælpemidlet og som af helbredsmæssige årsager
ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Hvor skal du bestille transporten?
Kontakt visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66 
hverdage mellem kl. 8-10.

Egenbetaling:
Ingen.

Bemærkninger
Ordningen kan kun bruges i forbindelse med bevilling, afprøvning og justering af hjælpemidlet, ikke til vedligeholdelse og efterjustering.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der er bevilget træning efter Servicelovens § 86 og som ikke har mulighed for at transportere sig selv, henvises til Telebussen.

Hvor skal du bestille transporten?
Aftales med terapeuterne, tlf. 76 66 08 72

Egenbetaling:
Kr. 30,- hver vej.

Bemærkninger
Afbud til træningen meldes til terapeuterne. De afbestiller transporten.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der har en almen genoptræningsplan fra sygehuset efter
Sundhedslovens § 140 og som samtidig opfylder én af følgende betingelser:

  • Folke- og førtidspensionister
  • Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlig transport

Bevilling af befordring sker ud fra en konkret og individuel vurdering, og vurderes løbende af terapeuten.

Hvor skal du bestille transporten?
Aftales med terapeuterne, tlf. 76 66 08 72

Egenbetaling:
Ingen.

Bemærkninger
Afbud til træningen meldes til terapeuterne. De afbestiller transporten.

(f.eks. hjerterehabilitering, svær KOL-hold)

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der har en specialiseret genoptræningsplan fra sygehuset efter Sundhedslovens § 140 og som samtidig opfylder én af følgende betingelser:
Folke- og førtidspensionister

  • Ikke-pensionister, hvor afstanden mellem bopæl og genoptræningssted overstiger 50 km.
  • Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlig transport.

Hvor skal du bestille transporten?
Kontakt visitationen, Fanø Kommune, tlf. 76 66 08 66, hverdage mellem kl. 8-10.

Egenbetaling:
Ingen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der er visiteret til Dagcenter og som ikke har mulighed for at transportere sig henvises til Telebussen.

Hvor skal du bestille transporten?
Aftales med Dagcenter, tlf. 76 66 08 52

Egenbetaling:
Kr. 30,- hver vej.

Bemærkninger
Husk at melde afbud til Dagcentret, hvis du en dag ikke kan komme. De afbestiller transporten.

Hvem er omfattet af ordningen?
For at søge om optagelse i ordningen, skal du være fyldt 18 år og have fast bopæl i Fanø Kommune. Du skal være svært syns- eller bevægelseshæmmet og ude af stand til at benytte dig af offentlige transportmidler. Årsagen til, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, skal være et længerevarende fysisk handicap (minimum 12 måneder):

  • Du er kørestolsbruger eller har ganghjælpemidler, som f. eks krykker, rollator eller gangstativ
  • Du er blind eller svagtseende, hvor synet er nedsat til 6/60 eller derunder. Synsnedsættelsen skal dokumenteres af en øjenlæge.

Kørslen benyttes til fritidsformål f.eks. fritidsinteresser, venner/familie, tandlæge, frisør, psykolog og lignende.
Ordningen kræver et befordringsnummer, som ansøges hos visitationen, Sundhedshuset, Fanø Kommune.

Hvor søger du?
Ordningen kræver et befordringsnummer, som ansøges hos Visitationen, Sundhedshuset. Fanø Kommune på tlf. 76 66 08 66 mellem 8-10 på hverdage.

Hvor skal du bestille transporten?
Hvis du er bevilget et befordringsnummer, skal du ringe til Esbjerg Taxa på tlf. 88 44 33 99 alle dage fra kl. 8.00–20.00

Egenbetaling:
Minimum 35 kr. for en tur.

For yderligere information 

Hvem er omfattet af ordningen?
Personer, der er bevilget vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140a.
Personer, der vurderes ikke at kunne transportere sig selv, tilbydes befordring til vederlagsfri fysioterapi.
Borgeren vælger om træningen foregår hos fysioterapeut i praksissektoren eller i Sundhedshuset af Fanø Kommunes fysioterapeuter.

Hvor skal du bestille transporten?
Du skal visiteres til ordningen. Kontakt visitationen, Sundhedshuset, tlf. 76 66 08 66 hverdage mellem kl. 8-10.

Egenbetaling
Kr. 30,- hver vej.