Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset udarbejder en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Kontakt Visitationen, Fanø Kommune om dine muligheder for træning.

I Fanø Kommune kan træningen foregå forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • i Sundhedshuset
  • på Fanø Plejecenter
  • i Fanø Trimcenter

Det er terapeutens faglige vurdering der afgør, hvor du vil blive tilbudt træning.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Du skal henvende dig til din læge eller til Visitationen for oplysninger om genoptræning.

Som udgangspunkt vil henvisningen til vederlagsfri fysioterapi være til en privat klinik for fysioterapi. Borgere i Fanø Kommune har muligheden for frit valg og kan modtage vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap
  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
  • din tilstand er varig.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.