En kommuneplanstrategi er Byrådets strategi for kommuneplanlægningen. I strategien fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan. Den er omtalt i planlovens § 23 a og blev indført ved en lovændring i 2000.

Strategien indeholder flere temaer som vurderes at have betydning for den fremtidige fysiske udvikling af Fanø: Bosætning, Erhverv og Turisme, Infrastukrutr og Trafik, Natur og Landskab og Agenda 21 og bæredygtighed.

Fanø Byråd vedtog den 18. januar 2021 Kommuneplanstrategi 2020-2024.

Den 21. september 2020 fremsendte Byrådet forslag til Kommuneplanstrategi 2020-2024 for Fanø Kommune i 8 ugers offentlig høring. Forslaget var i offentlig høring fra d. 5. oktober til d. 30. november 2020.

Der indkom i alt 14 bemærkninger til forslaget i høringsperioden. Resumé af bemærkninger, forvaltningens indstilling og Byrådets vedtagelse kan ses i referatet her.