Fanø Byråd vedtog den 30. januar 2017 Kommuneplanstrategi 2017.

Planstrategi 2017 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan. I planstrategien fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan. Strategien omfatter også en strategi for Agenda 21.

Strategien indeholder 4 temaer som vurderes at have betydning for den fremtidige fysiske udvikling af Fanø: Bosætning, Erhverv og Turisme, Natur og landskab og Agenda 21 og bæredygtighed.

Forslaget har været i offentlig høring fra d. 31. oktober til d. 26. december 2016.